Đội ngũ của chúng tôi

Đến nay, công ty đã có hơn 800 chuyên viên tư vấn, hơn 100 chuyên viên kinh doanh.

Nhiệm vụ của nhóm chuyên viên kinh doanh của chúng tôi là thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác tiềm năng, lên kế hoạch cho khách hàng của các đối tác ở các nước dự án, để họ có thể yên tâm thực hiện các chương trình đầu tư.

Hơn nữa, cấu trúc của công ty bao gồm bộ phận hoạt động, tập hợp các chuyên gia hàng đầu từ các nước như Hoa Kỳ, Anh, Áo, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, những người phát triển dự án nhập cư, phân tích thị trường và cung cấp hỗ trợ thông tin cho các chi nhánh nước ngoài của công ty.

Nhóm Delsk

Wendy Doan

Tổng giám đốc
văn phòng Delsk tại Việt Nam

Kelly Hoang

Trưởng bộ phận dự án
tại Delsk Việt Nam

 

 

Nhóm Delsk

Steve Nguyen

Chuyên viên dự án tại
văn phòng HCM

Nhóm Delsk

Felix Ly

Chuyên viên dự án tại
văn phòng HCM

Nhóm Delsk

Sam Wei

Chuyên viên dự án tại
văn phòng HCM

 

Nhóm Delsk

Yannie Ho

Trưởng bộ phận hồ sơ tại
văn phòng HCM