Giấy phép cư trú

Cộng Hòa Síp

Cộng Hòa Síp
Thường trú Cộng Hòa Síp Kể từ khi được ban hành vào tháng 04/2013, chương trình đầu tư – định cư – nhập tịch của Cyprus (đảo Síp) đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà...

Hy Lạp

Hy Lạp
Thường trú của Hy Lạp Vào tháng 7/2015, Nghị viện Hy Lạp đã bỏ phiếu sửa đổi Đạo luật Nhập cư (số 4332/2015), theo đó nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình, khi đầu tư vào...

Ireland

Ireland
Giấy phép cư trú của Ireland Chương trình nhập cư dành cho nhà đầu tư (IIP) đã được Chính phủ Ireland phê chuẩn vào năm 2012. Vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, Cục di trú Ireland đã quyết...

Malta

Malta
Giấy phép cư trú tại Malta Chương trình của chính phủ đề xuất cho nhà đầu tư nước ngoài có thể xin giấy phép cư trú tại Malta (MRVP - Chương trình đầu tư định cư Malta) có hiệu...

Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha
Giấy phép cư trú của Bồ Đào Nha Chương trình đầu tư "Golden Visa" đã hoạt động thành công tại Bồ Đào Nha kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2012 (có giấy phép cư trú cho nhà đầu tư nước...

Tây Ban Nha

Tây Ban Nha
Giấy phép cư trú của Tây Ban Nha Vào ngày 27 tháng 09 năm 2013, chính phủ Tây Ban Nha đã phê duyệt một đạo luật nhập cư mới, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài có được giấy...

Mỹ

Mỹ
Visa định cư Mỹ (Chương trình EB-5) Năm 1990, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Luật Nhập cư với mục tiêu là hỗ trợ nền kinh tế Mỹ bằng cách thu hút đầu tư nước ngoài và tạo việc...