Giấy phép cư trú của Ireland

Chương trình nhập cư dành cho nhà đầu tư (IIP) đã được Chính phủ Ireland phê chuẩn vào năm 2012.

Vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, Cục di trú Ireland đã quyết định sửa đổi một số điều khoản nhất định của chương trình nhập cư để thu hút thêm đầu tư.

Giấy phép cư trú của Ireland

Để tham gia chương trình, nhà đầu tư có thể chọn lựa một trong những hình thức sau:
 • Đầu tư vào các công ty Ireland với số tiền không ít hơn 1.000.000 euro trong 3 năm;
 • Đầu tư vào quỹ đầu tư được phê duyệt bởi Chính phủ với số tiền tối thiểu 1.000.000 euro trong 3 năm;
 • Đầu tư vào một quỹ bất động sản (REIT), được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Ireland, với số tiền đầu tư tối thiểu là 2.000.000 euro;
 • Quyên góp không hoàn lại 500.000 euro vào một dự án đầu tư.

* Tất cả các khoản đầu tư phải được thực hiện từ nguồn vốn của nhà đầu tư, không được phép sử dụng tiền vay.

Giấy phép cư trú theo
Chương trình nhập cư dành cho nhà đầu tư (IIP)

Điều khoản tham gia

 • Trên 18 tuổi;
 • Không có tiền án, tiền sự;
 • không phải là công dân EU;
 • Mua bảo hiểm sức khỏe;
 • Cung cấp bằng chứng sở hữu tài sản 2.000.000 euro (từ thu nhập, đầu tư, bất động sản);
 • Cung cấp bằng chứng về số tiền 1.000.000 euro cho đầu tư (thư từ ngân hàng, các bản sao kê);
 • Cung cấp bằng chứng về nguồn kinh phí

Những người tham gia chương trình (IIP)

Gia đình 2 thế hệ có thể cùng tham gia:

 • Người nộp đơn chính;
 • Vợ/chồng hợp pháp của người nộp đơn;
 • Con cái dưới 18 tuổi (từ 18 đến 24 tuổi phải phụ thuộc tài chính vào người nộp đơn và chưa kết hôn)

Yêu cầu

 • Về cư trú: không có yêu cầu về cư trú (chỉ cần nhập cảnh một lần mỗi 12 tháng)
 

Lợi ích của chương trình đầu tư Ireland


Người có giấy phép cư trú hợp pháp có thể
tự do làm việc và kinh doanh


Cả gia đình (vợ/chồng và con cái)
có thể xin giấy phép cư trú


Không có yêu cầu về lưu trú (chỉ cần nhập cảnh đủ 1 ngày mỗi 12 tháng)


Y tế và giáo dục
hàng đầu thế giới


Việc đầu tư chỉ thực hiện sau khi nhận được  thư chấp thuận của chính phủ


Không yêu cầu
về ngôn ngữ


Môi trường kinh doanh thuận lợi với hệ thống thuế hấp dẫn (một trong những quốc gia có thuế TNDN thấp nhất EU - 12,5%);


Quyền công dân Ireland được phép tự do đi lại, sinh hoạt, học tập, làm việc và kinh doanh ở Vương Quốc Anh


Giảm chi phí đào tạo tại Đại học Ireland và tại Học viện công nghệ lên đến 50.000 €

Giấy phép cư trú của Ireland

 

Giấy phép cư trú của Ireland

 

Giấy phép cư trú của Ireland