Quốc tịch

Quốc tịch Saint Kitts & Nevis

Quốc tịch Saint Kitts & Nevis
Quốc tịch Saint Kitts và Nevis Liên bang St. Kitts & Nevis (tên gọi khác: Liên bang St. Christopher & Nevis) là một đảo quốc nằm trong khu vực Caribbean. Ngành du lịch là nguồn thu ngoại tệ...

Quốc tịch Síp

Quốc tịch Síp
Quốc tịch Cộng Hòa Síp Vào tháng 03 năm 2014, Chính phủ Síp đã thông qua một sửa đổi luật cho phép các nhà đầu tư nước ngoài có được quốc tịch và hộ chiếu Síp (EU) trên cơ sở...